Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกับกรมปศุสัตว์อุบลฯ จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ณ วัดมหาวนาราม(วัดป่าใหญ่) เริ่มวันนี้เป็นวันเเรก เเละกำหนดการตามตาราง

- 8 กรกฎาคม 2563 ณ วัดมหาวนาราม
- 9 กรกฎาคม2563 ณ วัดหนองบัว
- 16 กรกฎาคม 2563 ณ วัดศรีประดู่
- 17 กรกฎาคม 2563 ณ วัดท่าวังหิน

เริ่มลงทะเบียน(รับจำนวนจำกัด) เวลา 09.00-10.00 น. เป็นต้นไป งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 045-246-060 ต่อ 180

2

3

pr:03 ศุจินทรา
ขอบคุณเครดิตเจ้าของภาพ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ