Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการจัดระบบจราจร การตีเส้นจราจร จัดช่องจอดรถ ถนนราชบุตร บริเวณช่วง 4 แยกโต้รุ่งราชบุตรถึง สามแยกโรงเรียนอนุบาลอุบล เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cr.ภาพ/ชินวัตร
Pr. 07 จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ