Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำลังใจ เจ้าหน้าที่สำนักการช่างที่กำลังดำเนินการ ขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณลำรางนาควาย เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง

2

3

4

5

6

7

Cr.หัวหน้าวรวิทย์,สยามกมล
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ