Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายนเรต ศรีเมือง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ลงพื้นที่รับทราบปัญหา เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหลังฝนตกหนัก ณ ชุมชนริมสันเขื่อน...

2

3

4

Cr.นพครับ
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ