Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยมี ดร.ไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล2หนองบัว กล่าวรายงาน สำหรับก่อนการเข้าสู่เนื้อหาการอบรม นางศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์และนางเพ็ญศรี เถาว์โท ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ได้ให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆในการสอนแก่คณะครูที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย
2
 
3
4
 
5
6
 
7
8
 
9
 
Pr01ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายเผยแพร่วิชาการ