Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ครูในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เด็กปฐมวัยและสามารถนำไปจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
ภาพ/PRชินวัตร
ข่าว/PRเอกลักษณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ