Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กเเละเยาวชนนอกสถานการศึกษา รุ่นที่1/2563 ณ. ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร เเละนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน100คน เข้ารับการอบรม โดยมีพระอาจารย์เสรี ยิ่งยง เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก ได้เเสดงธรรมบรรยายเรื่องพุทธศาสนากับการดำรงชีพ พร้อมคณะวิทยากรจากสถานพินิจเเละคุ้มครองเด็กเเละเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความรู้วิธีป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดเเละรู้จักเเก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอีกต่อไป
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
ภาพ/ข่าว Pr.09 อิศร หิรัญธนกุล
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ