Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเรื่องที่ดินเเละที่อยู่อาศัย โครงการบ้านมั่นคงเมืองนครอุบลราชธานี เเละ คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ โดยตัวเเทนชุมชน กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่ชุมชน 10 ชุมชน ที่เป็นกลุ่มพัฒนาเเก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินให้ผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนเเละเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา ซึ่งชุมชนได้รับผลกระทบดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบรูพาอุบลราชธานี
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
 
9
 
ภาพ/ข่าว Pr.09 อิศร หิรัญธนกุล
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ