Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 1

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ศึกษาดูงานในด้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก (อปพร.)ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในพื้นทึ่มากยิ่งขึ้น 
ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์

ภาพ/ชาญชัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน