Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 8624

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศบาลนครอุบลราชธานี พบปะ มอบนโยบายการปฎิบัติงานให้กับพนักงานเก็บขยะและเก็บกวาดถนน ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลราชธานี

DSC 8625

DSC 8626

DSC 8628

DSC 8638

DSC 8645

DSC 8646

ภาพ/ข่าว เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี