Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 23 กันยายน 2563เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ พ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านความสะอาด เเละภาคบ่าย นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลาชธานี ได้พบปะเเละให้โอวาท ผู้รับการอบรมเพื่อเป็นเเนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม อาทิเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานและพนักงานจ้างเหมาบริการด้านความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 185 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล3
 
2 
 3
 
 4
 
 
 5
 
 6
 
 7
 
 8
 
 9
 
 10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
ภาพ/ข่าว Pr.09 อิศร หิรัญธนกุล
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ