Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษาฯ และนายสราวุธ ฟุ้งสุข เลขานุการนายกฯ ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขัน SAT International New normal Bike Local Series 2020 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายตามหลักวิถีปกติใหม่หรือ "นิว มอร์ทัล" และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัด...
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
Pr.07 จันทนิภา/ภาพ,ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ