Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ท่าน้ำวัดสุปัฎนารามวรวิหาร นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ พ.ต.อ. สามารถ แก้วแนตร รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสังคม ปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่แม่น้ำมูล
โดยภายในงานมีผู้ตรวจการแผ่นดิน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว...
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
Pr.04 ขนิษฐวดี
อิศร /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ