Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา และ นายนพคุณ เดชเสน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ติดตาม เร่งรัด การดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาทและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานาชาติ) เทศบาลนครอุบลฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกและจะเร่งรัดผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
Pr. วัชราภรณ์ บุญชิต
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ