Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 นางศิริเพ็ญ พุทธจักร รองปลัดเทศบาล นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมพัฒนาอาหารและตลาด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ส่วนราชการ ได้จัดเพื่อพัฒนาร้านอาหาร และแผงลอย ให้ได้มาตรฐาน อาหารถูกสุขอนามัย และเพื่อลดอาหาร ลดหวาน มันเค็ม ภายใต้การบูรณาการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเจ้าหน้าหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ (กู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี) ร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
8
 
9
 
Cr.ภาพ/อิศร,ชนุวิทก์
Pr.จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ