Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ภาพบรรยากาศวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการรับสมัครเลือกตั้ง นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการจับสลากลำดับผู้สมัคร และการจับสลากหมายเลขผู้สมัครให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย
โดยมีนายสัญญา กรุงแก้ว รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสังเกตการณ์ นางไดแอนน่า พรหมสอน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี ดร.ภัทรพล นาจาน กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลฯ ดร.ถาวร ศรีสุข กรรมการการเลือกตั้งฯประจำเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมดูแลจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
#ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใสนครอุบลร่วมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564..
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11 
12 
13 
 14
 
 15
 
16 
17 
18 
19
 
20
 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41
 
42
 
43
 
44 
45
 
 
pr ศุจินทรา
Cr.ข่าว ขนิษฐวดี
ภาพ ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ