Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ภาพบรรยากาศวันที่สองของการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี กำกับ ดูแลการรับสมัครเลือกตั้ง
นางไดแอนน่า พรหมสอน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี ดร.ภัทรพล นาจาน กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลฯ ดร.ถาวร ศรีสุข กรรมการการเลือกตั้งฯประจำเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมดูแลจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี #รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาคารตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ชั้น 2
#ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใสนครอุบลร่วมใจ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Pr.ขนิษฐวดี
ชาญชัย,ชินวัตร,ศุจิทรา/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ