Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ชุมชนก้านเหลือง 2 เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม เรื่องที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค โดยเบื้องต้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำตู้สุขาชั่วคราว ติดตั้งให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ที่ทำการตลาดใหญ่ โทร. 045-241442
2
 
3
 
4
 
5
 
Cr.ภาพ.ชาญยุทธ
Pr. กิตติยา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ