Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะนิเทศงานการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
 
 
 
 
Cr ภาพ : เจ้าของภาพทุกภาพ / สยามกมล
Pr. สยามกมล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ