Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2564 (รอบคัดเลือก) ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลนครอุบลราชธานี
โดยมี นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำบุคคลากรในสังกัดเทศบาล คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ภายในงาน ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ประธานในพิธีได้ให้โอวาทแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ คณะครูผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬาจากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยจะทำการแข่งขันเพื่อหาทีมเข้าทำการแข่งขันในรองชิงชนะเลิศ ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
-เยาวชนนครอุบลฯสดใส ใส่ใจกีฬา ห่างไกลยาเสพติด-
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
 16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
 21
 
 22
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41
 
42
 
43
 
44
 
45
 
 46
 
 47
 
 48
 
49
 
50
 
51
 
Cr.ข่าว/สำนักกาศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ภาพ.ชาญชัย,ชนุวิทก์
Pr.จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ