Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
 
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย สคบ.จังหวัดอุบลราชธานี, สนง.พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี, สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี, เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมออกตรวจชุดสังฆภัณฑ์ที่วางจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท และซุปเปอร์มาเก็ตในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้บริโภคได้ทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
Cr.ภาพ/Thananlada
Pr.จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ