Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศบาล ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ป้องกันจังหวัดอุบลฯ และนักศึกษาราชภัฏอุบลราชธานี ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชขวางทางน้ำในพื้นที่สระน้ำบริเวณข้างหอศิลป์ เบื้องต้น ได้นำรถตักเอนกประสงค์ รถขนเก็บผักตบชวา พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ปภ.จังหวัด และนักศึกษาราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ณ บริเวณสระน้ำข้างหอศิลป์ ราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
 
Pr.จันทนิภา
ภาพ.ชาญชัย/ชินวัตร
กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี