Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้นมาก โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดอุบลราชธานี
2
Pr. สยามกมล
กราฟิก. สยามกมล
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี