Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม BIG Cleaning Day

เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชทางน้ำ เบื้องต้น ได้นำรถตักเอนกประสงค์ รถขนเก็บผักตบชวา เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ณ บริเวณรอบสวนสาธารณะห้วยม่วง และบริเวณสระน้ำข้างหอศิลป์ ม.ราชภัฎ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 31
 
 32
 
 33
 
 34
 
 35
 
 36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41
 
 
 
ข่าว.กิตติยา
ภาพ.ชาญชัย/วิภารัตน์
กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี