Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ตัดกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ริมฟุตบาท ฉีดล้างทำความสะอาดถนน เพื่อความสะอาด เพิ่มทัศนียภาพของบ้านเมืองเรา และรวมถึงเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจายและความปลอดภัย

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Pr.จันทนิภา
Cr.ภาพ/ขอบคุณเจ้าของภาพ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี