Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี​ ห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงได้สั่งการ และมอบหมายให้ทีมปฏิบัติการควบคุมโรค​CDCU กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ออกปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย แนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ และรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ​ เขตชุมชนวัดสว่าง​2
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
Pr.จันทนิภา
Cr.ณัทนิษฐ์ หินนาค
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี