Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย จำนวน 5 ราย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องคณะผู้บริหารเทศบาล
#พบเหตุเพลิงไหม้ เหตุสาธารณภัย แจ้งด่วน 045-245500 หรือ 199 ตลอด 24 ชม.
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
Pr.จันทนิภา
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี