Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม “BIG Cleaning Day” ทำความสะอาดกำจัดขยะบริเวณถนนเลียบแม่น้ำมูล แก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชทางน้ำ เบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ณ ถนนเลียบแม่น้ำมูล บริเวณท่าน้ำหมู่บ้านมั่นคง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

2

 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
7
 
 
8
 
 
8
 
 
10
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
ข่าว.สยามกมล
ภาพ/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี