Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางบัวหลวง อาษาพล ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารโดมอเนกประสงค์ ๑๒๕ ปี โรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยมี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

11

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

ข่าว.สยามกมล
ภาพ.กิตติยา/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

#นครอุบลยุคใหม่ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกล