Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มองเห็นความสำคัญบริเวณรอบทุ่งศรีเมือง โดยเฉพาะรอบบ่อน้ำพุ จึงได้มอบหมายให้สำนักช่าง แก้ไข ปรับปรุง ล้างบ่อน้ำพุทุ่งศรีเมือง และทำความสะอาดรอบๆ ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อนและออกกำลังกาย

 

2

 

3

 

4

 

Pr.วัชราภรณ์
Cr.ภาพ คุณทินภัทร
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
 
#นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล