Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักช่าง ตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนน สามแยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดกับถนนสมเด็จ ให้เกิดความสวยงาม และ ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ สำนักอัยการ เพราะเป็นช่วงฤดูฝน อาจเป็นสาเหตุทำให้หัก โค่นล้ม ทำให้เกิดอันตรายและได้รับความเสียหายได้

 

2

 

3

 

5

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

Pr.วัชราภรณ์
Cr.ภาพ ส.อ.จักรพงษ์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี