Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางบัวหลวง อาษาพล ประธานสภาเทศบาล นายสราวุฒิ นิลรัตน์ศิริกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมสำนึกในพระเมตตาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี

 

2

 

3

 

4

 

Pr.จันทนิภา
Cr.ภาพ/นิดารัตน์ ฤทธิโร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี