Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวนงนุช จิรันตกาล นายภคพล คูณผล และนางสาววิรงรอง วิทยะ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนมอบชุดช่วยเหลือแก่ผู้กักตัว 14 วัน ตามมาตรการโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการนี้สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 ท่าน ได้รับฟังความคิดเห็น และให้กำลังใจแก่ผู้กักตัวตามมาตรการโควิด-19

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

ข่าว.กิตติยา
ภาพ.อิศร/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี