Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสราวุฒิ นิลรัตน์ศิริกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ ร่วมประชุมหารือการจัดเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และมีตัวแทนจากส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีข้อสรุปดังนี้…
- งดจัดกิจกรรมเทศกาลเทียนพรรณษาในบริเวณทุ่งศรีเมืองและมีการปรับเปลี่ยนการจัดงานผ่านออนไลน์ โดยการถ่ายสดการแสดงเทียนพรรษา ณ คุ้มวัดต่างๆ ยลเทียนพรรษามรดกล้ำค่าเมืองดอกบัว 2564 ผ่าน Online ห่างไกล COVID-19

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

ข่าว.ขนิษฐวดี
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี