Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและคนพิการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวเข้ารับการตรวจคัดกรองตามมาตรการCOVID-19 และได้รวบรวมข้อมูลเพื่อขอรับการสงเคราะห์ ต่อไป

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Pr.กิตติยา/กราฟิก.วิภารัตน์
ภาพ.กองสาธารณสุขฯ/กองสวัสดิการฯ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ