Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการจัดตั้งสถานที่รองรับการกักตัว “คนนครอุบลไม่ทอดทิ้งกัน” สำหรับรองรับประชาชน ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และรอผลตรวจโควิด-19 หรือ ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว และต้องกักตัวต่อ 14 วัน ตามมาตรกรป้องกันควบคุมไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

Pr.กิตติยา/ข่าว.ขนิษฐวดี
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี