Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 18 กรกฏาคมม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ตัดกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ริมฟุตบาท ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและตลาดโต้รุ่งราชบุตร เพื่อความสะอาด เพิ่มทัศนียภาพของบ้านเมืองเรา และรวมถึงเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจายและความปลอดภัย

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
 
Pr.จันทนิภา
Cr.ภาพ/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี