Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ มอบชุดผจญเพลิง 10 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบชุด PPE 500 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้า เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อลดอัตราเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ ณ บริเวณหน้าอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
Pr.กิตติยา/ข่าว.สยามกมล
ภาพ.วิภารัตน์+ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี