Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ชุมชนวังแดง เพื่อนำเรือเข้าช่วยอพยพสิ่งของขึ้นสู่พื้นที่สูง เนื่องจากเกิดอุทกภัยขึ้นในคืนวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา (พายุดีเปรสชั่นเซินกา)

2

3

5

6

7

8

ภาพ : คุณทราย, My love pee, Dede

ข่าว : สุธีลาพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...