Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี นำคณะบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลฯ และนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อเแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม โดยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสามารถติดต่อรับกระสอบทรายได้ ณ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตึกดับเพลิง) เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-245500 ตลอด 24 ชั่วโมง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 

Pr.04 ขนิษฐวดี
Cr.ภาพ ชาญชัย, สมเกียรติ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...