Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ระดับน้ำในแม่น้ำมูล อยู่ที่ระดับ 7.28 เมตร เพิ่มจากเมื่อวาน 13 เซนติเมตร  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ลงพื้นที่น้ำท่วมซอยเขื่อนธานี 1 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ รับทราบปัญหาจากประชาชนและแจกจ่ายกระสอบทรายเพื่อทำเป็นแนวกั้นน้ำท่วมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

2

3

4

5

6

Pr.04 ขนิษฐวดี

Cr.ภาพ ชาญชัย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...