Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายกฯแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี นำคณะบริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลฯ และนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อเแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม โดยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสามารถติดต่อรับกระสอบทรายได้ ณ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตึกดับเพลิง) เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-245500 ตลอด 24 ชั่วโมง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pr.04 ขนิษฐวดี

Cr.ภาพ ชาญชัย, สมเกียรติ