Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปราถนา  วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คอยติดตามความต้องการของผู้ประสบอุทกภัย เพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการเข้าช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์เบื้องต้น ณ ศูนย์เฉพาะกิจฯ สายด่วน 199 หมายเลขโทรศัพย์ 045-245500

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร