Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 6836

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่พบปะ ถามไถ่ด้วยความห่วงใย รับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชน และนำหน่วยปฐมพยาบาลตรวจรักษาโรคเบื้องต้น พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จุดอพยพบ่อบำบัดน้ำเสีย จุดอพยพสันเขื่อนถนนเลียบแม่น้ำมูล จุดอพยพชุมชนเขื่อนธานี 1 และจุดอพยพวัดท่าวังหิน

 MG 6837

 MG 6840

 MG 6842

 MG 6843

 MG 6847

 MG 6854

 MG 6857

 MG 6862

 MG 6864

 MG 6869

 MG 6881

 MG 6884

 MG 6889

 MG 6890

 MG 6894

 MG 6898

 MG 6903

 MG 6907

 MG 6908

 MG 6913

 

Pr.04 ขนิษฐวดี 

Cr.ภาพ หน.ภัททิยาภรณ์ ,ชาญชัย ,ชินวัตร,วัชราภรณ์ 
ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี