Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 0324

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี นครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 % ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาค 3340 โรตารีสากล ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้้น ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อนำร่องในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนทั้งผู้ขับขี่และผุ้โดยสารรถจักรยานยนต์ทุกคนได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่ เพื่อลดความสูญเสียและความรุรแรงจากอุบัติเหตุ โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลบราชธานีเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาโดมวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดอุบลราชธานี

 IMG 0325

IMG 0327

IMG 0333

IMG 0336

IMG 0340

IMG 0342

IMG 0344

IMG 0353

IMG 0359

IMG 0363

IMG 0364

IMG 0370

 IMG 0376

IMG 0381

IMG 0383

IMG 0386

IMG 0387

IMG 0390

IMG 0392

IMG 0396

IMG 0400

IMG 0403

IMG 0405

IMG 0410

IMG 0413

IMG 0417

IMG 0418

IMG 0423

IMG 0425

IMG 0428

IMG 0429

IMG 0431

IMG 0437

IMG 0439

IMG 0445

IMG 0453

IMG 0454

IMG 0458

IMG 0460

IMG 0465

IMG 0470

IMG 0474

IMG 0481

IMG 0484

IMG 0487

IMG 0498

IMG 0499

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/วัชราภรณ์

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...