Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายกฯแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ต่อตัวแทนมูลนิธิ มรว.เสนีย์ ปราโมทย์ ซึ่งนำโดย นายกร จาติกะวานิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง อดีตสส.จังหวัดปทุมธานี ดร.ศุภชัย ศรีหล้า อดีต ส.ส จังหวัดอุบลฯ นายวุฒิพงษ์ นามบุตร อดีต ส.ส อุบลฯ ปรีชยา ฉ่ำมณี สจ.อำเภอดอนมดแดง และคณะฯ ในโอกาสลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพเยี่ยมยาม ถามไถ่ด้วยความห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งนี้เทศบาลนครอุบลราชธานีได้นำหน่วยปฐมพยาบาล ลงพื้นตรวจและจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ณ จุดอพยพบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 6 ชุมชน 231 ครอบครัว
ได้แก่
1.ชุมมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1 (โรงไฟฟ้าเก่า) 
2.ชุมชนวัดเลียบ 2 (หาดวัดใต้) 3.ชุมชนวัดบูรพา 2 (สะพานใหม่) 
4.ชุมชนบูรพา 3 (บ่อบำบัด)
5. ชุมชนวัดศรีประดู่ 
6. ชุมชนศาลากลางบ้านดู่

จุดอพยพห้วยม่วง จำนวน 10 ชุมชน 236 ครอบครัว

ได้แก่ 1.ชุมชนวัดป่าแสนอุดม (ซอยติ่งปลาเผา) 
2.ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (วังแดง) 
3.ชุมชนวัดกุดคูณ 
4.ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2 (โพธิ์ทอง) 
5. ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 3
6.ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 4(วังสว่าง)
7.ชุมชนวัดโรมัน 
8.ชุมชนพนม 1 (ปากมูลน้อย)

9.ชุมชนพนม 2 (บุ่งกาแซว) 
10.ชุมชนวัดสุปัฎน์

 2

 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Pr.06พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ /ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...