Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 7052

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

 MG 7055

 MG 7060

 MG 7061

 MG 7064

 MG 7066

 MG 7069

 MG 7071

 MG 7074

 MG 7075

 MG 7076

 MG 7077

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน