Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 2047

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 (จำนวน 238 คน) ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 DSC 2048

DSC 2053

DSC 2054

DSC 2055

DSC 2057

DSC 2061

DSC 2062

DSC 2063

DSC 2069

DSC 2071

DSC 2072

DSC 2073 

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr09 วิภารัตน์ ชัยชนะ