Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

5

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ มอบหมายสำนักการช่าง เร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้สัญจรไป-มา ถนนพนมช่วงเลียบแม่น้ำมูล เนื่องจากแม่น้ำมูลหนุนน้ำในบุ่งกาแซว ทำให้บริเวณถนนดังกล่าวน้ำท่วมขัง จึงได้แก้ไขโดยจัดทำทางเบี่ยงให้สามารถเดินทางสัญจรได้ จึงขอให้ผู้สัญจรใช้ความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

4

1

2

3

 

6

ภาพ/ข่าว : หน.ศรัณย์ ทีมงานสำนักการช่าง

#pr05 สุธีลาพร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...