Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 7237

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 MG 7238

 MG 7239

 MG 7242

 MG 7246

 MG 7247

 MG 7250

 MG 7251

 MG 7252

 MG 7267

 MG 7269

 MG 7272

 MG 7276

Cr.ภาพ/ชาญชัย

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์